top of page

Acerca de

Writing on Computer

Mitä tilitoimisto tekee?

Tilitoimistolle voi ulkoistaa juuri ne palvelut, jotka sopivat yritykselle tai yrittäjälle parhaiten. Tästä voit tarkistaa, mitä kirjanpito, tilinpäätös tai palkanlaskenta pitää sisällään.

Kirjanpito
 • Alv-laskelmat

 • Kuukausi alv-laskelmat, yhteenveto-ilmoitukset (ulkomaanmyynti), yms. verottajalle

 • Myynti- ja ostoreskontran seuranta

 • Neuvonta (puhelimitse tai sähköpostilla)

 • Laskut, skannatut kuitit, palkat käsitellään niin että niistä muodostuu tositteet kirjanpitoon

 • Kirjanpidon täsmäytys, jotta paikkaansa pitävyys todetaan (lopuksi)

 • Asiakkaan maksujen perintä (asiakkaan myyntilaskut)

 • Myyntilaskutus

 • Ostolaskujen käsittely ja tarkastus että oikean muotoinen lasku

 • Rakentamisilmoitukset asiakkaiden pääurakoinnista verohallinnolle

 • Uudet asiakkaat ja heidän perustaminen meidän järjestelmään

 

Tilinpäätös
 • Tilinpäätös toimitus kaupparekisteriin, pankit ja muihin tahoihin

 • Veroilmoitus verohallintoon

 • Neuvonta (tilinpäätöspalaveri)

 • Pöytäkirjojen laatiminen

Palkanlaskenta
 • Palkat: tunti- ja kuukausipalkat

 • Lomapalkka

 • Ylityöt

 • Verokorttien ylläpito asiakkaiden palkansaajilta

 • Työantajansuoritusten ilmoittaminen tulorekisteriin /palkanmaksukerta

 • Erillisilmoitukset verottajalle kuukausittain sekä maksut

 • Ulosotot, Ay -jäsenmaksut ilmoitukset asianosaisille sekä tilitykset

 • Yrityksen tilastot mm. EK-tilastot palkoista, ilmoitukset asianosaisille​

bottom of page